İZOLASYON İZLEME CİHAZI/ İZOLASYON MONİTÖRÜ

İzolasyon izleme cihazı, toprak gerilim seviyesinden elektriksel olarak izole edilmiş bir sistemin güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır. Elektrik sistemi içinde izolasyon direncini kontrol eder. Cihazda arıza veya başka bir soruna işaret edebilecek kaçakları tespit eder. Böylece cihaz güvenliği sağlanır. Bu modül, ekipman hasarı elektrik tehlikeleri ve izolasyon kaybından geçekleşen sorunları önlemek için kullanılmaktadır. İzolasyon kaybı yüksek gerilim sistemleri ve alt sistemler için istenemeyen bir durumdur.

Özellikle elektrik enerjisi üretiminde ve elektrikli araçlar alt sistemlerinde izolasyon kaybı büyük risklere yol açmaktadır. Oluşacak riskler kullanıcılar için hayati risk oluşturur fakat sistem izolasyonu korunursa bu riskler meydana gelmez. İzolasyon izleme cihazı, yüksek gerilim içeren alt sistemler ile şasi arasına bağlanarak ve arada akım akma riski oluşturan direnç ve kapsitans değerini referans alarak ölçüm yapmaktadır. Ölçülen direnç ve kapasitans değerinin referans limit değerinin altına düşmesi durumunda uyarı vermesi beklenmektedir.

İzolasyon İzleme Cihazı Devre yapısı

İZOLASYON KAYBINDA NE OLUR?

Sistemde bir noktada oluşan izolasyon kaçağı sisteme veya kullanıcıya zarar vermez. Fakat iki veya daha fazla noktada oluşan izolasyon kaybı durumunda sistem ve/veya kullanıcı zarar görür. Alt donanımlarda veya bağlantı kablolarında meydana gelen yüksek akımlar, arızaya veya yangına sebep olur. Sisteme hasar verecek hasarlardan kaçınmak için ikinci bir izolasyon kaybı olmadan kaçağın algılanması ve sistem koruma mekanizmalarının çalıştırılması gerekmektedir. İzolasyon kaybı ciddi bir güvenlik riski oluşturur. Bu noktada izolasyon izleme cihazı kaçağı algılayan ve sisteme bildiren ana modüldür. Cihaz donanım sistemi için büyük önem taşır.

Batarya yönetim sistemi (BMS) blog yazımızı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Diğer blog yazılarımızı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.