Kendinden Güvenlikli Dikey Girişli Akselerometreler

Hansford Sensors üretimi kendinden güvenlikli akselerometreler tehlikeli ortama uyumlu bir tasarıma sahiptir. Böylece bu ortamlarda güvenle çalışma imkânı sunmaktadır. Çeşitli monteleme veya su altı kullanım, alev geciktirme gibi özelleştirme opsiyonları bulunan dikey girişli akselerometreler, uluslararası standartlara uygun sertifikalara sahip olup birçok endüstri uygulamaları için ideal bir kullanım sunmaktadır.

Uygulama Alanları

Vibrasyon durum monitörleme, motorlarda, pompalarda, şanzımanlarda, kompresörlerde, jeneratörlerde, dönen makine ve titreşimli yapılarda, düşük frekanslı yapılardaki salınımların tespiti ya da devir yapan şaftlardaki frekansların ve yapısal olarak zarar görmüş dişli ve sistemlerin meydana getirdiği yüksek frekansları belirlemeye yaramaktadır. Bu işlem, devredeki olası bir riski önceden görmek ya da zamanında müdahele etmek için yapılmaktadır.

Titreşim sensörleri (veya ivme sensörleri) , normalde titreşim yapması gereken ancak herhangi bir titreşim frekansı alınamayan makinelerin olduğu ortamlarda da kullanılmaktadır. Buradaki kullanım amacı titreşim frekansı alınması gereken ancak herhangi bir frekans değeri okunamayan makinedeki olası sistemsel sorunları ve arızaları önceden belirleyip engellemektir. Titreşim ekranlama, malzeme taşıma kanalları veya işleme makineleri gibi alanlarda titreşim sensörleri sıklıkla tercih edilmektedir.

Kurulum Aşaması

 • Tehlikeli ortamda yer alan sensörlerin bu ortamlar için uygun olduğunu belirten uluslararası standartlara uygun sertifikaya sahip olduğundan emin olunmalıdır. Böylece güvenli bir kurulum sağlanmaktadır.
 • Kurulum veya kullanım sırasında sensörün aşırı yük durumuna karşı korunması gerekmektedir. Gerekli önlem alınmadığı takdirde sensörün içerisinde yer alan piezo kristal kalıcı olarak hasar görebilmektedir.
 • Akselerometreler mümkünse çeşitli darbelerde veya bu etkilerden korunacak şekilde monte edilmelidir. Böylece bu şekildeki güvenli bir pozisyonlama, daha güvenilir veriler okunmasını sağlayacaktır.
 • Sensör dış ortamda kullanılacaksa sızdırmaz konnektör kablo kullanılmalıdır. Bu şekilde güvenli kurulum sağlanabilmektedir.
 • Konnektöre aşırı kuvvet uygulanmadığından emin olunmalıdır. Aşırı kuvvet, konektörün yapısını bozabilir. Dolayısıyla konektörün işlevselliği bozulabilir.
 • Akselerometrelerin kurulumu sertifikalı bir teknisyan tarafından yapılmalıdır. Elektrikli ekipmanların kurulumu esnasında ulusal veya uluslararası yönetmeliklere uyulmalıdır.

Monteleme Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir sensörden okunan yüksek frekans değerinin doğruluğu, sensörün monte ediliş şekliyle doğrudan orantılıdır. Bu sebeple sensörden güvenilir çıkış değerinin alınabilmesi için sensörün doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olunmalıdır. Sistemdeki titreşim, titreşim sensörünün merkez ekseni boyunca hareket ettiğinde maksimum çıkış değerleri okunabilmektedir. Bu, özellikle dişlileri ve havalandırma fanlarını monitörlerken oldukça önemlidir. Dolayısıyla bir titreşim sensörünü bu özelliğe dikkat ederek monte etmek okunan değerlerin güvenilirliğini arttırmaktadır.

Titreşim sensörü gövde veya aksamlarda titreşim değeri okurken eşdeğer bir performans sergilemektedir. Ayrıca titreşim sensörünü maksimum çıkış sinyallerinin alınabileceği yerlere monte etmek sensörün performansını olumlu yönde etkilerken, sensörün tam montesinin sağlanamaması, sensörün yanlış yere montelenmesi sensörün performansını düşürüp sistemden okunan değerin güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

 Bu sebeple, titreşim analizi yapılacak bölgenin seçimi ve titreşim sensörünün mümkün olan en tutarlı değeri verebilmesi için doğru monte seçeneğinin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Bu bölgenin, düz ve montenin kolayca sağlanabileceği 32mm kadar bir alana sahip olması gerekmektedir. Monte işleminde sırasıyla şu adımlar takip edilmelidir;

 1. Monteleme aşamasında, sensör mümkünse titreşim kaynağına yakın bir şekilde pozisyonlanmalıdır.
 2. Düz, pürüzsüz, boyanmamış ve akselerometrenin montesinin sağlanacağı başlık kısmından daha geniş bir alan seçilmelidir.
 3. Tercih edilen düz alanın merkezinde 10mm derinliğinde, akselerometreye uygun bir çapta delik açılmalıdır.
 4. Hazırlanan monte deliğinin, yüzeyin ve vida dişinin bir çözücü (veya solvent olarak da bilinir) kullanılarak temizliği yapılmalıdır.
 5. Monteleme yapılırken akselerometreye uygun bir vida kullanmak önemlidir. Bu sebeple monteleme esnasında akselerometrenin tam olarak oturabilmesi için, vida dişinin en az 7mm çapa sahip olması gerekmektedir.  
 6. Akselerometredeki vida dişinin bir iplik tutucu ile sıkıca yani sızdırmayacak şekilde tutturulması gerekmektedir. Ayrıca akselerometre ile yüzeyin arasında sıkı ve sızdırmasız bir temas sağlayabilmek için gres yağı kullanılması önerilir.
 7. Akselerometrenin önceden hazırlanmış monte deliğine vidalanması ve 8Nm tork kullanılarak montesi sağlanmalıdır.
 8. Kablonun örülmesi ve hareketi en aza indirmek için sensörün gövdesine bir kablo kelepçesi yardımıyla sabitlenmesi gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İvme sensörlerinin herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde kullanımı bırakılmalıdır.
 • Teknik datasheet sayfasında belirtilen ortam sıcaklık değerine uygun olacak şekilde kurulum yapıldığına emin olunmalıdır.
 • Saha kablolaması, kitapçıkta yer alan direktiflere uyularak yapılmalıdır.
 • Akselerometre titreşim için mümkün olan en hassas yere monte edilmelidir. Monte yüzeyi temiz, pürüzsüz, düz ve akselerometrenin tüm yüzeyinin montelenebileceği yeterli genişlikte olmalıdır.
 • Özelleştirilmiş konnektör ve kabloların tercih edilmesi gerekmektedir. Kablolamayı, güç veya kontrol çizgilerinden uzakta tutunuz.
 • Modellerin şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Bu şekilde bir değişiklik ürünü garanti kapsamından çıkarmaktadır.
 • Tehlikeli ortamda kullanılan sensörleri parçalarına ayırmayınız veya hasar görmüş sensörleri tehlikeli alanlarda kullanmayınız.
 • Ürünleri belirtilen ortam sıcaklığında muhafaza ediniz.
 • Ürünleri rutubetli veya korozyona sebep olabilecek gazlı ortamlardan uzak tutunuz.

Kablolama Aşaması

Sensör ve vibrasyon monitörü arasındaki kablo uzunluğu 300 metreyi geçmemelidir. Bu uzunluğun aşılması halinde sistemden tutarlı ve güvenilir frekans değerleri almak zorlaşmaktadır. Kabloyu güç veya hat noktalarından uzak tutmak önemlidir. Böylelikle olası sinyal gürültülerinin önüne geçilebilir. Kablo, güvenli bir şekilde monte edilmelidir. Kablonun bükülmemesi, dönmemesi, düğümlenmemesi veya gerilmemesi sağlanmalıdır. Önerilen minimum bükülme 80mm çapındadır. Bu değeri aşan bükümler, kablonun sağlamlığını olumsuz etkilemektedir. Bu kablolar bir iletici hat üzerinden fiziksel hasardan ve gürültülerden muhafaza edilmiş şekilde taşınmalıdır.

Bakım Aşaması

Titreşim sensörünü mümkün olan en iyi durumda tutabilmek ve de çeşitli arıza ve kritik problemleri en aza indirebilmek için, düzenli olarak bakım yapılmalı ve bu bakımların kayıtları tutulmalıdır. Böylelikle sistemde kritik bir arıza meydana gelmeden olası hatalara zamanında müdahele edilebilmektedir.

Bakım aşamasında sırasıyla aşağıdaki direktifler uygulanmalıdır;

 1. Titreşim sensörünün dış yüzeyi, çatlaklara, deliklere ve çeşitli hasar belirtilerine karşı kontrol edilir.
 2. Sensör gövdesinin monte yerine düzgün bir şekilde oturtulduğu ve sabitlendiği kontrol edilir.
 3. Konnektör kısmında kontak hatası olup olmadığı ve konnektöre herhangi bir sıvı geçişinin olup olmadığı kontrol edilir.
 4. Konnektör kablosu ile monitörleme aygıtı arasında güvenli bağlantı kurulmalıdır.

Eğer titreşim sensörünün geçici olarak muhafaza edilmesi gerekiyorsa, ürünler mutlaka orijinal ambalajlarında saklanmalıdır. Sensörlerin yüksek sıcaklık, yüksek nem veya manyetik alana, yüksek titreşime ve çeşitli elektrik şoklarına maruz kalabilecek şekilde muhafaza edilmesi tehlikelidir. Normal koşullar altında, titreşim sensörlerin kalibrasyonları önemli ölçüde değişmemektedir. Sensörün doğruluğu, bağlı olduğu monitörden okunan değerler ile referans alınan frekans değerlerini karşılaştırarak kontrol edilebilir.

HS-150I Serisi – 2 Pin Ms Konnektörlü Endüstriyel Akselerometre

 • Hızlı kurulum (1sn)
 • Çeşitli monte seçenekleri
 • IP68 Koruma sınıfı
 • Fanlar, pompalar, motorlar, şanzıman ve daha fazla kullanım alanı
 • Zener bariyer bilgisi için tıklayınız. (MTL *Datasheet belgesinde yer alan 7728 ürününü inceleyiniz. Sayfa 9)
 • Zener bariyer bilgisi tıklayınız. (P&F)
 • Galvanik izolasyon bilgisi için tıklayınız. (P&F)
 • Ürünün datasheet belgesi için tıklayınız.

HS-150I Serisi – M12 Konnektörlü Akselerometre

 • Hızlı kurulum (1sn)
 • Çeşitli monte seçenekleri
 • IP67 Koruma sınıfı
 • Düşük Maliyetli Kablo Kurulumu
 • Zener bariyer bilgisi için tıklayınız. (MTL *Datasheet belgesinde yer alan 7728 ürününü inceleyiniz. Sayfa 9)
 • Zener bariyer bilgisi tıklayınız. (P&F)
 • Galvanik izolasyon bilgisi için tıklayınız. (P&F)
 • Ürünün datasheet belgesi için tıklayınız.

HS-150I Serisi – Zırhlı Endüstriyel Akselerometre

 • Hızlı kurulum (1sn)
 • Çeşitli monte seçenekleri
 • IP65 Koruma Sınıfı
 • Zırhlı Koruma
 • 5 Metre Kablo bulunmaktadır (Siparişe göre diğer uzunluklar da mevcuttur)
 • Zener bariyer bilgisi için tıklayınız. (MTL *Datasheet belgesinde yer alan 7728 ürününü inceleyiniz. Sayfa 9)
 • Zener bariyer bilgisi tıklayınız. (P&F)
 • Galvanik izolasyon bilgisi için tıklayınız. (P&F)
 • Maksimum kablo uzunlukları için tıklayınız.
 • Ürünün datasheet belgesi için tıklayınız.

HS-150I Serisi – Silikon Kablolu Endüstriyel Akselerometre

 • Hızlı Kurulum (1sn)
 • Çeşitli Monte Seçenekleri
 • IP68 Koruma Sınıfı
 • 5 Metre Kablo bulunmaktadır (Siparişe göre diğer uzunluklar da mevcuttur)
 • Zener bariyer bilgisi için tıklayınız. (MTL *Datasheet belgesinde yer alan 7728 ürününü inceleyiniz. Sayfa 9)
 • Zener bariyer bilgisi tıklayınız. (P&F)
 • Galvanik izolasyon bilgisi için tıklayınız. (P&F)
 • Maksimum kablo uzunlukları için tıklayınız.
 • Ürünün datasheet belgesi için tıklayınız.

HS-150I Serisi – Yağa Dayanıklı & Su Altı (PUR) Kablolu Endüstriyel Akselerometre

 • Hızlı Kurulum (1sn)
 • Çeşitli Monte Seçenekleri
 • IP68 Koruma sınıfı
 • 100 metreye kadar su geçirmez (10 bar)
 • 5 Metre Kablo bulunmaktadır (Siparişe göre diğer uzunluklar da mevcuttur)
 • Zener bariyer bilgisi için tıklayınız. (MTL *Datasheet belgesinde yer alan 7728 ürününü inceleyiniz. Sayfa 9)
 • Zener bariyer bilgisi tıklayınız. (P&F)
 • Galvanik izolasyon bilgisi için tıklayınız. (P&F)
 • Maksimum kablo uzunlukları için tıklayınız.
 • Ürünün datasheet belgesi için tıklayınız.

HS-150I Serisi – Alev Geciktirici Kablolu Endüstriyel Akselerometre

 • Hızlı Kurulum (1sn)
 • Çeşitli Monte Seçenekleri
 • IP65 Koruma sınıfı
 • Zırhlı Korumalı
 • 5 Metre Kablo bulunmaktadır (Siparişe göre diğer uzunluklar da mevcuttur)
 • Zener bariyer bilgisi için tıklayınız. (MTL *Datasheet belgesinde yer alan 7728 ürününü inceleyiniz. Sayfa 9)
 • Zener bariyer bilgisi tıklayınız. (P&F)
 • Galvanik izolasyon bilgisi için tıklayınız. (P&F)
 • Maksimum kablo uzunlukları için tıklayınız.
 • Ürünün datasheet belgesi için tıklayınız.

HS-150I Serisi – Dış Koruyucu Kılıflı Silikon Kablolu Endüstriyel Akselerometre

 • Hızlı Kurulum (1sn)
 • Çeşitli Monte Seçenekleri
 • IP68 Korumalı
 • 5 Metre Kablo bulunmaktadır (Siparişe göre diğer uzunluklar da mevcuttur)
 • Zener bariyer bilgisi için tıklayınız. (MTL *Datasheet belgesinde yer alan 7728 ürününü inceleyiniz. Sayfa 9)
 • Zener bariyer bilgisi tıklayınız. (P&F)
 • Galvanik izolasyon bilgisi için tıklayınız. (P&F)
 • Maksimum kablo uzunlukları için tıklayınız.
 • Ürünün datasheet belgesi için tıklayınız.

Daha fazla Hansford Sensors ürünümüzü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.