Hidrolik Manyetik Devre Kesici Çalışma Prensibi

Hidrolik manyetik devre kesici çalışma prensibi temelde klasik termal-manyetik devre kesicilerden farklılık göstermektedir. Bu devre kesicilerde yüksek (veya düşük) ortam sıcaklıklarında bile nominal akım değeri korunabilmektedir. Hidrolik manyetik devre kesiciler bimetal eleman bulundurmaz. Bunun yerine devrenin ana kontaklarına seri bağlı bir bobin silindirdeki tetikleme mekanizması yer almaktadır. Şekilde, hidrolik manyetik devre kesicinin bobin devresi yer almaktadır. Buradaki bobin devresi, demir çekirdekli hermetik yalıtıma sahip tüp içerisindeki yaylı ve yalıtım sıvısı içermektedir. Sistem, devredeki solenoid üzerinden akan yükün oluşturduğu manyetik kuvvetle çalışmaktadır.

Normal Çalışma Koşullarında;

Devre kesicinin nominal akımında ya da bu nominal akımın altındaki koşullarda, solenoid üzerinde oluşan manyetik akı, sistem içerisinde yer alan yayın germe kuvvetinden dolayı kutup kısımlarını birbirine çekmekte yetersiz kalacaktır. Bu yüzden devre kesici yüklü durumda kalarak devreye enerji vermeye devam edecektir.

Normal Çalışma Koşullarında Hidrolik Manyetik Devre Kesici (Bobindeki tetikleme mekanizması açık konumda)

Aşırı Yük Durumunda;

Aşırı yük durumunda, akım devre kesicinin nominal değerinin üzerinde olacaktır. Bu durumda solenoidin ürettiği manyetik akı, kutup parçasına doğru hareket eden yeterli çekip kuvveti oluşturur. Bu hareket esnasında, hidrolik sıvı, yay aracılığıyla çekirdeğin hareket hızını düzenleyerek akımın büyüklüğüyle ters orantılı olacak şekilde kontrollü bir gecikme zamanı oluşturur. Bu gecikme zamanı, kısa süreli aşırı yük, motor enerjilendirme gibi durumlar için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca aşırı yük kaybolduğunda çekirdek kısmın önceki konuma dönmesini sağlamaktadır.

Aşırı Yük Durumunda Tetik, Kutup Parçasına Doğru Hareket Ederken
Aşırı Yük Durumunda Tetik, Oluşan Manyetik Akı ile Kutup Parçasına Temas Ederek Devreyi Kesiyor

Kısa Devre Durumunda;

Yüksek parametrelerdeki aşırı yük ve kısa devre durumlarında, bobinde üretilen manyetik akı, bobin endüvisini kutup parçasına çekebilecek yeterli çekim kuvveti üreterek çekirdek hareket etmese bile devreyi açarak akımı kesebilir. Bu durum, devredeki ani kesme bölgesi olarak da bilinmektedir. Termal devre kesicilerin aksine, hidrolik manyetik devre kesicilerin açma noktası, ortam sıcaklığından etkilenmemektedir. Sistemde açma yapıldıktan sonra, hidrolik manyetik devre kesici herhangi bir soğuma zamanına ihtiyaç duymamaktadır. Böylece sistem yeniden açma işlemi yapabilir. Çalışma prensibine göre, herhangi bir zaman varyantı / akım karakteristiği elde etmek mümkündür.

Kısa Devre Durumununda Tetiğin Ani Olarak Kapanması

Aşağıda hidrolik manyetik devre kesicilerin temel çalışma mantığı gösterilmektedir.

Nominal Akım Değerinin Üzerine Çıkan Devre Kesicinin Kesme İşlemi Yapması

Modern endüstride alan tasarruflu devre koruma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hidrolik manyetik devre kesiciler, ortam sıcaklığından bağımsız bir şekilde işlem yürütme özelliği sayesinde müşteri talebine göre daha ince bir şekilde üretilebilir. Modülün boyutu 18 mm’den 13 mm’ye düşürülerek %30 daha fazla dağıtım noktası ve DIN raylarına montaj için mükemmel koşullar sağlanmaktadır.

Hidrolik manyetik devre kesici ve termal manyetik devre kesici arasındaki farkı incelemek için burayı tıklayınız.