Devre Kesiciler

Circuit breakers are the main part of any power system, they are used to isolate the load from the source in any abnormal condition like if there is a short circuit at the load end or there is over current drawn by the load the Circuit breaker will break the connection of load and source by sensing from the built-in relay or external relay which is monitoring the abnormal condition. In high Current or high-power applications, there can be arcing and sparking when contact is made or break so to minimize the arcing and sparking different techniques are used like Insulator Gases, Vacuum or Air forced between the contacts of the breaker.

Devre kesiciler herhangi bir güç sisteminin ana parçasıdır, yük sonunda kısa devre varsa veya yük tarafından aşırı akım çekiliyorsa, yükü kaynağından herhangi bir anormal durumda izole etmek için kullanılırlar. anormal durumu izleyen dahili röle veya harici röleden algılayarak yük ve kaynak. Yüksek Akım veya yüksek Güç uygulamalarında, temas yapıldığında veya kırıldığında ark ve kıvılcım olabilir, böylece ark ve kıvılcımı en aza indirmek için kesici kontakları arasına zorlanan İzolatör Gazları, Vakum veya Hava gibi farklı teknikler kullanılır.

Devre Kesiciler Categories

Gösterilen sonuç sayısı: 3