Akselerometrelerde Ekranlı Kablo Bağlantısı

Akselerometrelerde ekranlı kablo, sensörden doğru bir çıkış almak için oldukça önemlidir. Dış ortamdan bağımsız bir şekilde ölçüm yapabilen bir akselerometre ve buna uygun kablo seçimi, sistemin güvenilirliğinde kritik rol oynamaktadır. Türkiye’de temsilciliğini yaptığımız Hansford Sensors üretimi ekranlı kablolar, akselerometrelerden (veya ivme sensörleri) doğru ve güvenilir bir çıkış almak için sıklıkla tercih edilmektedir.

Kablolarda Ekranlama İşlemi

Kablolar kullanıldığı yere bağlı olarak çeşitli elektronik devre elemanları tarafından elektromanyetik alana (EMF veya Elektromagnetic Field) maruz kalır. Elektromanyetik alanın etki etmesi sonucu elektromanyetik girişim ile (EMI veya Electromagnetic Interference) karşı karşıya kalan kabloların sinyali ve iletkenliği önemli ölçüde zarar görmektedir. Bundan dolayı genel sistemin çalışmasını aksatarak kritik arızalara sebebiyet vermektedir. Bu tür aksaklıkları engellemek için kablolarda ekranlama yapılmaktadır. Ekranlama, kabloları elektromanyetik olarak izole etme işlemidir. Ayrıca ekranlanan kablolarda uygun topraklama yapılabilmesi için de bir topraklama teli yer almaktadır.

Kablolarda Ekranlama Yöntemleri

Elektromanyetik alanın(EMF) etkisini azaltmak için iki iletken bükülerek birbirine dolanır. Bu sayede elektromanyetik alanın yükü önemli ölçüde azalmaktadır. Çoklu kablolarda ise her bir bükülü iletken çifti ayrı ayrı ekranlanmıştır. Bükülü iletken çiftleri çevreleyen kablo ise ayrıca ekranlanarak elektromanyetik alana (EMF) karşı alınan önlem arttırılabilmektedir.

Bağlantıların sağlıklı bir şekilde kurulduğundan emin olmak adına ekranlama işlemi sırasında kablo ölçütleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca kablo ekranlama işleminde kablonun yer alacağı uygulama ve ortam şartları oldukça önemlidir. Hansford Sensors’un sunduğu kablo datasheetleri, kullanıcıya akselerometre kabloları hakkında net bir bilgi verebilmektedir.

Ekranlanan kablonun verimliliğinden emin olabilmek için, kablo uygun bir şekilde topraklanmalıdır. Topraklama döngüsü adı verilen ve de sistemde çeşitli arızalara sebep olan hatalı bağlantıdan kaçınmak için ise kablonun topraklaması tek bir çıkıştan yapılmalıdır. Kablo bağlantılı akselerometre seçiminde, kablonun hangi çıkışından bağlantı yapılacağı belirlenmelidir. Bu şekilde topraklamanın sebep olabileceği kritik hatalardan kaçınılabilir.

Ekranlanan Kablonun Akselerometreye Bağlanması

Şekilde akselerometre ile ölçüm cihazını birbirine bağlayan akselerometre sistemi yer almaktadır. Ekranlama işlemi için, akselerometre seçiminden önce hangi çıkıştan topraklama yapılacağı anlaşılmalıdır. Her iki çıkıştan da topraklama yapılamaz.

Hansford Sensors akselerometre, monte yerine direkt olarak bağlandığında topraklaması, bağlantının yapıldığı sistem aracılığı ile sağlanmış olur. Ancak bu şekilde akselerometre devre elemanları, akselerometre gövdesinden tamamiyle izole bir haldedir. Eğer monte vidası kullanılırsa, akselerometre gövdesi de bağlandığı makineden elektriksel olarak izole edilecektir.

Konnektör, bağlı olduğu kablo ile beraber ekranlanmışsa akselerometre üzerinden topraklanmıştır. Eğer konnektör hiçbir şekilde ekranlanmamışsa bu bağlantı şeklinin herhangi bir topraklaması bulunmamaktadır.

Hansford Sensors Akselerometre Kablo Çeşitleri (Ekranlı/Ekransız)

Hansford Sensors, üretimini yaptığı kabloları ekranlı veya ekransız olacak şekilde sunmaktadır. Her bir akselerometre kablosunun iki farklı versiyonu bulunmaktadır.

Bazı durumlarda akselerometre ve ölçüm cihazları arasında kablo miktarını azaltmak için bağlantı kutuları kullanılmaktadır. Bu koşullarda kablonun sinyal hattı boyunca topraklanmamasına dikkat edilmelidir. Bağlantı kutusundaki ekranlamanın özel bir terminal bloğu olmalıdır. Böylelikle sensör ile cihaz arasındaki sinyal sürekliliği kolayca sağlanır.

Daha fazla Hansford Sensors ürünümüzü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.