AC Vakum Kontaktör, Çalışma Prensibi ve Kullanım Alanları

Türkiyede temsilciliğini yaptığımız GLVAC markasına ait AC vakum kontaktör ürünlerinin çalışma prensibi diğer kontaktör türlerine göre farklılık göstermektedir. Kontaktörün işlevi temelde bir yüke giden bütün güç kaynağı hatlarında açma veya kesme yapmaktır. Kontaktör içerisindeki Kontaklar bir yay ile ayrılmıştır. Kontakların bir kısmı sabit iken diğer kısmı hareket edebilir konumdadır. Bobin enerjilendirildiğinde bir elektromanyetik kuvvet oluşturur. Bu kuvvet, hareket edebilir kontakları sabit kontaklara doğru hareket ettirir. Kontaklar birleştiğinde ise güç kaynağından diğer hatlara doğru bir yük akışı gerçekleşir. Bobin gücü kesildiğinde ise kontaktör içerisindeki yay, birleşmiş kontakların ayrılmasını sağlar. Böylece güç akışı kesilmiş olur.

AC vakum kontaktörler de aynı prensiple çalışmaktadır. Ancak Vakum kontaktörlerde normal kontaktörlerden farklı olarak yüksek voltaj değerlerinde meydana gelen elektrik arkını muhafaza edebilen bir vakum gövde bulunmaktadır. Bu şekilde vakum gövde, devrede oluşan elektrik arkının dış ortamla olan temasını tamamen engellemektedir. Ayrıca vakum-mühürleme teknolojisi ve kontak malzemesi ile kullanıcılara yüksek güvenilirlik garanti edilmektedir.

AC Vakum kontaktörler 600V ve daha yüksek voltaj parametrelerinde (Maksimum 12kV), diğer kontaktörlere göre daha iyi anahtarlama yapabilmektedir. Ayrıca yapısındaki vakum gövde sayesinde anahtarlama esnasında ortaya çıkabilecek her türlü ark ve kıvılcımlanmaya anında müdahele edilebilmektedir. Bu sayede kullanım ömrü oldukça uzun, güvenilir bir kontaktör ile güvenli bir şekilde işlem yürütülebilmektedir. 600V altındaki voltaj değerlerinde ise uygulama alanının veya sistemde kullanılacak motorun gücü gibi spesifik faktörlere göre kontaktör seçimi yapılmalıdır.  Ayrıca GLVAC markasının CKJ11 serisi, CKJ5 serisi, JCZ5 serisi, CKG4 serisi ve CHV serisi olmak üzere çeşitli AC kontaktör serileri bulunmaktadır.

AC Vakum Kontaktörlerin Avantajları Nelerdir?

Kontaktör içerisindeki akım kesici, vakum bölgesinde sızdırmaz bir şekilde muhafazalanmıştır. Böylece zorlu ortam koşullarına dayanıklı, kir ve toz birikiminden izole bir yapı elde edilmiştir. Ayrıca AC vakum kontaktörlerinin vakum devre kesicilerle olan farkı ise şu şekilde özetlenebilir;

Vakum KontaktörVakum Devre Kesici
Anahtarlama Esnasındaki Ani DalgalanmaDüşükOrta-Yüksek
Ani Voltaj ArtışıDüşükOrta-Yüksek
Anahtarlama FrekansıYüksekDüşük
Elektriksel & Mekanik ÖmürUzunDüşük-Orta
Kısa Devre, Geçiş EnerjisiDüşük (Akım sınırlayıcı sigortalar en yüksek kısa devre akımları için devre akışının 1/4’ünü keserek tepe genlik değerini sınırlarlar)Yüksek (Aynı işlem kısa devre akımının 3 veya 5 devre akışında tamamlanabilmektedir.)
Yaklaşık Boyut~1/31
Yaklaşık Maliyet~1/3-1/41
Bakım MaliyetiDüşükOrta-Yüksek
Toplam MaliyetDüşükYüksek

AC vakum kontaktörlerde;

 • Oluşan arkın enerjisi oldukça düşüktür.
 • Oluşan ark kısa sürede sönümlenir.
 • Ark izolasyonu için gereken müdahele minimumdur.
 • Arkın dışarı sızması tamamen engellenmiştir.
 • Uzun elektriksel & mekanik ömre sahiptir.
 • Kompakt bir yapıya sahiptir.
 • Bobinlerde ark sızıntısı veya alevlenme gözlemlenmez.

Vakum kontaktörler günümüzde 12kV’a kadar alçak gerilim ve orta gerilim sistemlerinde kullanılmaktadır. Böylece bu kontaktörler;

 • Motorlar
 • Kapasitör anahtarlamaları
 • Transformatör beslemeli anahtarlama gibi sistemlerde güvenli bir şekilde işlem görebilmektedir.

Vakum Kontaktörlerin Kullanım Alanları

Bu kontaktörler motor başlatıcılarda, transformatör anahtarlamasında, kapasitör bankı anahtarlaması gibi 12kV’a varabilen alçak gerilim ve orta gerilim sistemlerinde kullanılmaktadır.

Atık Su Tesisleri sulama kanallarında
Petrol ve Gaz Rafinelerinde Pompalama Sistemleri Ulaşım ve Boru Hatlarında
Yeraltı & Yüzey madencilik işlemleri (kömür, mineral vs) güç dağıtım merkezleri
Değirmenli sistemlerde; Kağıt, Tekstil, Çelik sanayileri
inşaat & çimento uygulamalarında
güç dağıtım merkezleri Kapasitör Anahtarlama İşlemleri

Ayrıca vakum kontaktörleri

 •  Pompalı sistemler, endüksiyonlu ısıtma, kapasitör anahtarlama veya yumuşak yol verici
 • Sürücüler (VFD “veya Değişken frekans sürücüsü”, ASD “veya Ayarlanabilir hız sürücüsü”,transfer şalterleri, vinç kontrol
 • Konveyörler, ESP elektrik panosu, tehlikeli ortam ekipmanı veya panel kurucular gibi sistemlerde kullanılmaktadır.

AC Vakum kontaktör ürünlerimizi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.